ถ้าหากผู้เล่นมีความตั้งใจที่จะทำความฝันให้เป็นจริง ก็ต้องอาศัย “ความพยายาม” ฝึกฝนฝีมือของตนเองนั้นให้เก่ง
จากข้อความข้างต้นจึงเป็นที่มาของประโยคเด็ด “แล้วคนพยายามเล่นเกมสล็อตจะรวยตอนไหน?”